Ιστορική η ίδρυση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών