Πρόσκληση για στήριξη των Πληγέντων του Νομού Καρδίτσας